Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Rz 65/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania budynku

II SA/Gd 235/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 392/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

VII SA/Wa 780/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki

II SA/Kr 173/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 367/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego Nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1682/07 - Postanowienie NSA z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

VII SA/Wa 393/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 452/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Gd 207/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   100