Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gd 235/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 173/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 367/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego Nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 207/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie robót budowlanych

II SA/Gl 975/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie: zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Kr 1258/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania pozwolenia na budowę we wznowionym postępowaniu

II SA/Bd 537/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1121/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na rozbudowę i przebudowę pawilonu handlowego

II SA/Wr 163/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 1689/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z [...] września 2009 roku, znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   55