Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GSK 3700/17 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji w sprawie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II SA/Ke 471/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Łd 505/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia stoiska handlowego

II SA/Ol 473/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały '[...]' Rady Miejskiej z dnia '[...]'r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków