Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SAB/Wr 2/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność G W w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich miejskich w miastach województwa wrocławskiego

III SA/Wr 213/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

III SA/Wr 116/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy rejestracji samochodu osobowego

III SA/Wr 383/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z urządzaniem gier na automatach poza kasynem gry

III SA/Wr 305/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-02

Skarga M.Ć. na decyzję SKO we W. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami kategorii A wniosku skarżącej o zawieszenie postępowania

III SA/Wr 309/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rejestracji pojazdu jako ciężarowo

III SA/Wr 213/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-01

Skarga C. L. na decyzję SKO w W. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów z urzędu

III SA/Wr 316/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym

III SA/Wr 157/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-06

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Wr 919/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-23

Skarga Syndyka 'A' w D. S.A. w upadłości likwidacyjnej na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   2