Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Go 791/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr [...].

II OSK 1942/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uznania za obywatela polskiego

IV SA/Wa 199/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia czynności materialno

III SA/Wr 728/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję W D w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

IV SA/Wa 325/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Gd 83/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 1241/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 781/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wr 163/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Gl 833/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie
1   Następne >   +2   +5   +10   17