Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Wr 669/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J.G. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o uzgodnienie wniosku o zmianę koncesji na wydobycie surowca skaleniowego

II GZ 124/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin

VI SA/Wa 1564/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny

VI SA/Wa 461/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie kwarcu żyłowego

VI SA/Wa 1207/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Ol 1066/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postepowania w sprawie wydobywania kruszywa naturalnego

III SA/Łd 1205/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłat geodezyjnych i kartograficznych

II GZ 29/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji przedłużającej termin ważności koncesji na wydobywanie dolomitów

II SA/Rz 772/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydobywania kopaliny ze złoża bez wymaganej prawem koncesji

III SA/Łd 570/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy uzgodnienia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego
1   Następne >   2