Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1646/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 557/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-16

skarg A. P. i E. G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 46/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-18

skarg A. U., P. U. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 47/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 47/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 46/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 46/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-19

skarg A. U., P. U. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 47/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 209/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji