Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1150/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami