Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 938/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 1171/13 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy zmiany zaświadczenia

I SA/Wa 942/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 7/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 2024/11 - Postanowienie NSA z 2014-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1878/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 813/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 821/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 2483/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1264/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   +5   8