Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2408/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 427/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 502/12 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OSK 1164/12 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 914/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...]

I OSK 502/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I SA/Wa 849/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1987/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji