Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Rz 103/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 599/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia spływu wód do stanu poprzedniego

II SA/Rz 37/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie nakazu usunięcia brzegosłonu