Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6102 Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego X

I SA/Wa 255/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 975/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OSK 1464/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 2570/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2224/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie : stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1866/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez województwo z mocy prawa z dniem [...]stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1874/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie podjęcia postępowania

I OSK 1046/08 - Postanowienie NSA z 2010-09-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1464/10 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości

I OSK 909/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności części nieruchomości
1   Następne >   +2   4