Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 2055/11 - Postanowienie NSA z 2014-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 212/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci

II SA/Wr 171/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa

II OSK 2069/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji

II SA/Kr 1641/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Kr 380/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

II SA/Sz 431/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazania przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

II SA/Gl 1452/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie kary pieniężnej za usuniecie drzew bez zezwolenia

II SA/Gl 1320/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji dotyczącej odroczenia terminu płatności podwyższonej opłaty za wprowadzanie ścieków do wód bez pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 2391/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci
1   Następne >   +2   +5   +10   61