Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Gd 267/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania podania dotyczącego zezwolenia na wycięcie drzew do właściwego organu

II SA/Gd 86/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Gd 938/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary za zniszczenie drzewa

II SA/Gd 68/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary za usunięcie drzew

II SA/Gd 359/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia zawiesić postępowanie.

II SA/Gd 357/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-02-03

skarg A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą, Stowarzyszenia Przyjaciół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, A. D., W. J., R. R.-K., F. R., J. S. i F. Z. na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

II SA/Gd 495/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Gd 646/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew

II SA/Gd 113/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

II SA/Gd 340/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia