Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Wr 710/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-22

Sprawa ze skargi E. M. na zarządzenie Burmistrza Sz. P. w przedmiocie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w Sz. P.

IV SA/Gl 991/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-27

Sprawa ze skargi L. H. na zarządzenie Wójta Gminy J. w przedmiocie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół

I OZ 815/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr [...]

II SA/Wa 1023/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-21

skarg [...] Centrum [...] Sp. z o.o. z siedzibą w S. oraz [...] Wyższej Szkoły [...] z siedzibą w S. na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie dokonania wpisu w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

II SA/Wa 1553/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie dokonania wpisu w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

I SAB/Wa 185/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie rozpoznania sprawy skreślenia z listy studentów po wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 622/0

II SA/Rz 1302/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Świlcza w przedmiocie likwidacji szkoły

II SA/Wa 38/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie przeniesienia ucznia do innej szkoły

II SA/Op 425/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie przekształcenia publicznej szkoły podstawowej w szkołę filialną

II SA/Wa 866/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie zawieszenia uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku 'prawo'
1   Następne >   +2   +5   +10   23