Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OSK 109/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Rady Gminy Telatyn na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Lubelskiego nr NK/Z.II.0911-236/09 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Telatyn XX/146/09 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żulicach

III SA/Lu 80/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy J. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w P.

I OSK 109/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy T. [...] w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ż.

III SA/Łd 627/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora liceum ogólnokształcącego

III SA/Lu 31/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Nr [...] Burmistrza Miasta z dnia [...]. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. W. Sikorskiego

II SA/Wa 1847/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

IV SA/Wr 654/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta K. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w K.

III SA/Lu 60/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktów powierzenia B. D.stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w P.

I OSK 1822/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-04

Wniosek w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno

IV SA/Wr 147/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/218/08 Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie opłaty za świadczenia w gminnych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów
1   Następne >   3