Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1847/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

I SA/Wa 655/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły