Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 525/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi S.L. na uchwalę Rady m.st. Warszawy , nr XXXVI/1090/2008 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 129/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Głęboka Śląska

II SA/Gd 898/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy C.

II SA/Po 33/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

II SA/Gl 1155/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 983/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy

II SA/Gl 503/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Po 170/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-17

Skarga J. D. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gl 143/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Kr 1291/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
1   Następne >   +2   +5   +10   100