Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 841/10 - Postanowienie NSA z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Łd 660/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-14

Skarga Rady Miejskiej T. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej T. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 570/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 570/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Rz 483/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-15

skarg A. K., B. i B. J. oraz R. Ś. na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi publicznej

II SA/Bk 517/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi gminnej

II SA/Bk 46/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Bk 404/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Bk 569/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustalenia lokalizacji dróg powiatowych i gminnych

II SA/Bk 715/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi gminnej
1   Następne >   3