Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Bk 720/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją orzekającą o przejęciu nieruchomości rolnych

II SA/Kr 295/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-25

skarg A. G., P. M., A. C., J. P., R. P., E. D., G. B., K. M., H. S., A. W., J. B., B. C., F. M., Z. G., J. B., M. B., F. G., M. K., W. N., Z. N., M. B.; J. K., G. G. L. B., M. W., A. B., K. C., L. S., T. G., B. J., S. P., M. P., A. M., L. S. A. N. i K. W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II OW 66/11 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej scalenia gruntów

II SA/Kr 1222/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia.

II SA/Kr 1223/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia.

II OZ 118/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. N. na akt Wojewody M. z dnia [...] w przedmiocie zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu

II SA/Kr 1206/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia.

III SA/Po 54/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów