Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 2582/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę aplikantów radcowskich

VI SA/Wa 1063/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 1560/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu wobec wpisu na listę aplikantów radcowskich

VI SA/Wa 972/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę adwokatów

VI SA/Wa 109/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę adwokatów

VI SA/Wa 1572/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

VI SA/Wa 453/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę aplikantów radcowskich

VI SA/Wa 109/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę adwokatów

VI SA/Wa 259/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu wobec wpisu na listę aplikantów radcowskich

II GSK 626/13 - Postanowienie NSA z 2014-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wniosku o powołanie na stanowisko notariusza i wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej
1   Następne >   +2   5