Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 3820/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-06

Skarga K. G. i M. B. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1637/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie: ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 3071/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-01

Skarga J. M. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 3823/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 3824/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 1242/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 1025/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 1183/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 3137/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 249/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   2