Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 570/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego

IV SA/Wr 203/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy we W. w przedmiocie rozpoznania zarzutów dotyczących nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Wr 456/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy we W. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Wr 539/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-03

Sprawa ze skargi K. L. na decyzje Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie zmiany grupy zaszeregowania oraz przyznania mnożnika kwoty bazowej służącej do ustalania wysokości miesięcznej stawki uposażenia

IV SA/Wr 539/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-27

Sprawa ze skargi K. L. na decyzje Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie zmiany grupy zaszeregowania oraz przyznania mnożnika kwoty bazowej służącej do ustalania wysokości miesięcznej stawki uposażenia

IV SA/Wr 203/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy we W. w przedmiocie rozpoznania zarzutów dotyczących nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Wr 704/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję D. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we W. w przedmiocie zwolnienia ze służby

IV SA/Wr 277/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie przyznania dodatku służbowego

IV SA/Wr 411/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2014/2015 dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław

IV SAB/Wr 153/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby zawartej w propozycji pracy
1   Następne >   +2   +5   +10   25