Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II GSK 601/08 - Wyrok NSA z 2009-01-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

IV SA/Wr 239/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie choroby zawodowej

III SA/Gd 466/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie [...] Powiatowego Inspektora Sanitarnego [...] nr [...].

VI SA/Wa 288/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zawieszenia postępowania

VI SA/Wa 855/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

VI SA/Wa 854/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Gd 578/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-19

skarg J. O. na postanowienia Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zawieszenia postępowań w sprawach ekshumacji szczątków

VI SA/Wa 116/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zawieszenia postępowania

III SA/Gl 241/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-01

Skarga R.M. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania