Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Go 1070/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Zarządu Województwa z dnia [...] r., w sprawie odwołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala [...].

IV SA/Gl 1051/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej