Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 670/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej

II SA/Go 298/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego