Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 1972/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zmiany rezerwacji częstotliwości

II GSK 119/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przekazania odwołania i akt sprawy do sądu powszechnego

II GSK 331/08 - Postanowienie NSA z 2010-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

VI SA/Wa 205/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi R. Sp. z o.o. z siedzibą w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GSK 940/08 - Wyrok NSA z 2009-05-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

II GSK 118/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przekazania odwołania i akt sprawy do sądu powszechnego

II GZ 179/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr [...] w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

II GSK 492/10 - Postanowienie NSA z 2011-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II GSK 118/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przekazania odwołania i akt sprawy do sądu powszechnego

VI SA/Wa 1994/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   12