Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Gd 463/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-30

Sprawa ze skargi Rady Gminy [...] na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy [...]

III SA/Gd 463/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-30

Sprawa ze skargi Rady Gminy [...] na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy [...]

II SA/Wa 769/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-17

Sprawa ze skargi Gminy C. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy C.

II SA/Wa 1619/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi Gminy D. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D.

IV SA/Gl 508/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Jednostek Oświatowych