Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SO/Wa 63/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenie grzywny Komisji Majątkowej w W. za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OSK 1742/08 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 1736/08 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 1736/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-28

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia własności nieruchomości

II OPS 1/08 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Gminy Miasta K. na orzeczenie Komisji Majątkowej nr [...] w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OPS 1/08 - Postanowienie NSA z 2013-11-25

Wniosek Gminy Miejskiej Kraków o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający NSA postanowieniem , sygn. akt II OSK 687/07 na podstawie art. 187 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.): 'Czy do orzeczenia Komisji Majątkowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja...

I SA/Wa 1912/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] przedmiocie zwrotu wniosku

I SO/Wa 64/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenie grzywny Komisji Majątkowej w W. za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OSK 687/07 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 742/07 - Postanowienie NSA z 2011-09-13

Wniosek w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych
1   Następne >   2