Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OPS 1/08 - Postanowienie NSA z 2017-04-03

Wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający NSA postanowieniem , sygn. akt II OSK 687/07 na podstawie art. 187 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.): 'Czy do orzeczenia Komisji Majątkowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolite...