Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 1126/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

IV SA/Wa 1981/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-17

skarg E. L., M. T., W. J. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

I SA/Wa 1195/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia zawiesić postępowanie sądowe

I SA/Wa 1148/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia zawiesić postępowanie sądowe

I OSK 907/09 - Postanowienie NSA z 2011-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 2603/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 164/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

I OSK 1789/12 - Wyrok NSA z 2014-02-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OSK 1115/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o przejęciu na własność Skarbu Państwa ,,S.'

II SA/Gl 296/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   +5   +10   23