Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 548/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendiów

II SA/Bd 4/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie dodatku aktywizacyjnego

II SA/Bd 790/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

I OZ 9/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych

IV SA/Gl 760/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium

IV SA/Po 45/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Gl 571/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Wa 368/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o utracie prawa do stypendium

II SA/Bd 39/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej postanowił zawiesić postępowanie.

III SA/Łd 219/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   7