Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 548/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendiów

II SA/Bd 4/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie dodatku aktywizacyjnego

II SA/Bd 790/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 760/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium

IV SA/Po 45/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Gl 571/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Bd 39/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej postanowił zawiesić postępowanie.

IV SA/Wr 240/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Rz 9/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [..] w [..] w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną z urzędu

II SA/Rz 10/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [..] w [..] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z urzędu
1   Następne >   +2   5