Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 525/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi S.L. na uchwalę Rady m.st. Warszawy , nr XXXVI/1090/2008 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 898/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy C.

II SA/Po 33/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

II SA/Gl 1155/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Kr 383/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na wycenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

I SA/Gl 519/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Toszku w przedmiocie podatku od nieruchomości

II OSK 304/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w S. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

I SA/Gl 484/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie podatku od nieruchomości

VIII SA/Wa 488/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 1162/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-31

skarg [A] Sp. z o.o. w W. oraz Wojewody [...] na uchwałę Rady Miejskiej w U. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   57