Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 1612/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D. Nr ... w przedmiocie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa ...