Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Kr 218/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza A nr [...] w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w A

III SA/Kr 218/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza A. Nr [ ] w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [....] w A. postanowił: zawiesić postępowanie sądowe

III SA/Kr 218/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Nr [...] w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w A

II SA/Kr 953/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131.1.15.2018 Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SA/Kr 953/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131.1.15.2018 Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały