Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

III SA/Gd 463/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-30

Sprawa ze skargi Rady Gminy [...] na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy [...]

III SA/Gd 463/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-30

Sprawa ze skargi Rady Gminy [...] na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy [...]