Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 183/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz państwa za rentę

II OW 32/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej , nr [...]

II OW 113/11 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego nr [...]

II GW 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-12

Wniosek w przedmiocie zwrotu Gminie Lubomia utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

II OW 30/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody K. , nr [...]

II OW 31/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Krakowskiego , nr [...]

II OW 89/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

Wniosek Wojewody Wielkopolskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewodą Wielkopolskim a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu poprzez wskazane organu właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt wymiany gruntów

II OW 99/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-17

Wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łodzi w sprawie rozpatrzenia wniosku R.A. o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Wojewody Sieradzkiego nr [...], zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi M., gm. L., w części dotyczącej gruntów oznaczonych przed scaleniem jako działka nr [...], a po scaleniu jako d...

II GW 21/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości

II OW 114/11 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wymiany gruntów
1   Następne >   +2   4