Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 183/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz państwa za rentę

II GW 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-12

Wniosek w przedmiocie zwrotu Gminie Lubomia utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

II GW 21/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości

II OW 66/11 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej scalenia gruntów

II OW 56/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej i stacji transformatorowej 15/04 kV kontenerowej w m. S.

I OW 183/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz państwa za rentę

II GW 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości

II GW 21/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Gminy R. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania oraz odwołania od decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w sprawie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości