Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VI SA/Wa 251/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia oraz uczestnictwa w stowarzyszeniu

II SA/Bd 748/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za szkody wywołane budową gazociągu tranzytowego

IV SA/Gl 251/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powołania kolegium redakcyjnego czasopisma