Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 1407/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 1407/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1477/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zawieszenia postępowania

II GSK 1370/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1490/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 1782/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 69/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

II GSK 296/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

II GSK 1370/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1919/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
1   Następne >   2