Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 2035/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub, fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji

I SA/Kr 1591/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki, w przedmiocie udzielenia dotacji

I SA/Kr 1853/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki, w przedmiocie udzielenia dotacji