Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 658 Bezczynność X

VIII SAB/Wa 98/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nierozpoznania wniosku

II SAB/Lu 37/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 37/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 100/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-02-05

Skarga A. N. na bezczynność A. Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VI SAB/Wa 65/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

IV SAB/Wr 56/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w J. w przedmiocie wykonania czynności materialno

IV SAB/Wr 282/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-06

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego postanowienia SKO we W. o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium z dnia [...], nr [...] odmawiającej stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...], nr [...]

II SAB/Wa 290/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej:

I SAB/Wa 296/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

III SAB/Lu 34/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Dróg Powiatowych w Ł. w przedmiocie zajęcia pasa drogowego
1   Następne >   +2   +5   +10   47