Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wr 56/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w J. w przedmiocie wykonania czynności materialno

IV SAB/Wr 282/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-06

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego postanowienia SKO we W. o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium z dnia [...], nr [...] odmawiającej stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...], nr [...]

IV SAB/Wr 215/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej

IV SAB/Wr 53/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie wezwania do dokonania czynności i usunięcia naruszenia prawa

IV SAB/Wr 281/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-06

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego postanowienia SKO we W. o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium z dnia [...], nr [...] odmawiającej stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] ,nr [...].

IV SAB/Wr 89/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia podania

IV SAB/Wr 208/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia i wydania orzeczenia

IV SAB/Wr 224/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-06

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego postanowienia SKO we W. o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium z dnia [...], nr [...] odmawiającej stwierdzenie nieważności (...)

II SAB/Wr 21/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 21/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   23