Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 296/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1495/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu