Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II OZ 733/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

II OZ 499/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OZ 683/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OSK 2929/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia, że majątek '[...]' nie był objęty art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej

III SAB/Łd 44/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

II OZ 703/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

IV SAB/Po 19/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie niewypłacenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Wr 21/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Łd 25/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności części nieruchomości

IV SAB/Wa 68/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   2