Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 492/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-17

Sprawa ze skargi J. K. na czynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie odmowy dopuszczenia do egzaminu sędziowskiego

OSK 1782/04 - Wyrok NSA z 2005-12-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 1269/11 - Wyrok NSA z 2012-03-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi J. K. na czynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do egzaminu sędziowskiego