Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

FSK 12/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad ich poboru w 2003 r.