Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

GSK 693/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

skargę kasacyjną Waldemara P. od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe.

GSK 720/04 - Wyrok NSA z 2004-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w C. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

V SA 854/92 - Wyrok NSA z 1992-11-12

skargę 'P.-C.' Spółki z o.o. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru cła.

I GSK 2703/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-12

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe i na podstawie art. 185 ustawy...