Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

II SA 79/95 - Wyrok NSA z 1996-02-20

skargę Mariana K. na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy powołania na stanowisko notariusza.

SA/Wr 1040/95 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1995-06-12

skargę Marii K.-P. na akt Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...) w przedmiocie składki członkowskiej na rzecz samorządu radców prawnych.

II SA 928/91 - Wyrok NSA z 1992-01-08

skargę Roberta O. na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wpisu na listę radców prawnych.

OPS 4/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-10-20

Skarga Romualda D. na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej, po rozpoznaniu w dniu 20 października 1997 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjn...

OPS 11/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-09

Skarga Andrzeja T. na bezczynność Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie niewydania decyzji w postępowaniu odwoławczym, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 1996 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~Czy w świetl...